BestMaven - nasze usługi 

Usługi

Nasze specjalizacje:

IT
IT
Nasza oferta usług rekrutacyjnych w ramach tej specjalizacji skierowana jest przede wszystkim do firm zatrudniających kadrę średniego i wyższego szczebla w obszarze IT. Do zespołów IT rekrutujemy również juniorów – w tym celu podjęliśmy szeroko zakrojoną współpracę z uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie odnajdywać i szkolić nowe talenty.
Project Management
Project Management
Wspieramy firmy z różnych branż w poszukiwaniu najwyższej klasy specjalistów z zakresu Project Management, posiadających bogate doświadczenie w wielu (także międzynarodowych) środowiskach oraz legitymujących się znajomością rozmaitych metodyk zarządzania projektami.
Marketing
Marketing
W ramach specjalizacji wyszukujemy najlepszych kandydatów z zakresu marketingu, reklamy oraz PR-u. Realizujemy projekty m.in. na stanowiska dyrektorskie, a także managerskie i specjalistyczne. Rekrutacje na stanowiska Copywriter, PR Specialist , Social Media Specialist czy Account Executive również nie stanowią dla nas wyzwania.
>Sprzedaż
Sprzedaż
W ramach tej specjalizacji skupiamy się na wyszukiwaniu najlepszych kandydatów z obszaru sprzedaży i wsparcia sprzedaży – także na stanowiska kierownicze. Klienci mogą na nas liczyć podczas poszukiwań pracowników na stanowiska dyrektorów handlowych, specjalistów ds. Trade Marketingu, przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. Produktu czy konsultantów.

Nasze usługi:

Pozyskujemy pracowników w drodze rekrutacji wstępnych oraz pełnych

Każdy proces rekrutacji składa się z kliku etapów, które zawsze konsultujemy z Klientem. Najpierw wspólnie określamy specyfikację danego stanowiska oraz decydujemy o zakresie obowiązków. Na podstawie zgromadzonych informacji jesteśmy w stanie stworzyć profil idealnego kandydata i ustalić, jakim doświadczeniem i kwalifikacjami powinien się on wyróżniać. Stosowane przez nas procedury pozwalają nam precyzyjnie określić, gdzie i jakimi metodami należy poszukiwać odpowiednich osób, niemniej zawsze jesteśmy otwarci na sugestie Klientów i chętnie posiłkujemy się ich wskazówkami. Po wdrożeniu planu rekrutacji, zgromadzeniu odpowiedniej liczby aplikacji i dokonaniu ich selekcji, przystępujemy do kompleksowej oceny kompetencji kandydatów wykorzystując najnowsze metody i narzędzia rekrutacyjne. Kiedy mamy pewność, że znaleźliśmy osoby posiadające wymagane kwalifikacje, przygotowujemy dla Klienta ich listę wraz z niezbędnymi informacjami zebranymi na temat każdej z nich. Przeprowadzamy i umawiamy rozmowy kwalifikacyjne, ułatwiając Klientowi dokonanie selekcji końcowej na postawie przesłanej puli aplikacji. Ponieważ doskonale rozumiemy, że każdy z naszych Klientów ma inne potrzeby, jesteśmy elastyczni i nie ograniczamy się do omówionych wyżej modeli. Jeżeli Klient oczekuje od nas innego zakresu usług, pozostajemy otwarci na jego sugestie.

Organizujemy branżowe spotkania networkingowe i zdobywamy kontakty

Aranżowanie branżowych spotkań networkingowych umożliwia poszerzanie bazy kontaktów i budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Z nami znajdziesz nowych partnerów biznesowych!

Prowadzimy badania rynku (market research)

Przedmiotem market research może być: przygotowanie kadry do ekspansji firmy (poprzez rozpoznanie w docelowych branżach lub na określonych przez Klienta rynkach), ustalanie dostosowanych do realiów ofert zatrudnienia (w oparciu o zakres kompetencji, wysokość oferowanego wynagrodzenia), ustalanie docelowej grupy Kandydatów (wiek, zainteresowania, priorytety oraz plany zawodowe), lepsze zrozumienie potencjalnych Kandydatów (ich motywacji, poziomu zadowolenia z obecnej pracy), przyczyny problemów w zakresie pozyskiwania pracowników.

Analizujemy potrzeby szkoleniowe, prowadzimy szkolenia i doradztwo HR

Nasze usługi skierowane są zarówno do pracowników, jak i kadry zarządzającej (np. wewnętrznych działów HR firmy). Projekty szkoleniowe adresowane są do trzech grup pracowników:

  1. Pracowników działów personalnych o niewielkim doświadczeniu w obszarze HR
  2. Doświadczonych pracowników HR, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz poznać najnowsze metody pracy, unikalne know-how w zakresie wdrażania projektów w swojej organizacji
  3. Kierowników i menedżerów chcących poprawić swoje umiejętności zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz przyjmowania postawy menedżerskiej

Oferujemy usługi z zakresu coachingu kariery

Pracując indywidualnie z Klientem pomagamy mu w zwiększeniu jego skuteczności na rynku pracy. Coaching może dotyczyć obszarów takich jak: wejście na rynek pracy, zmiana stanowiska, zmiana branży lub obszaru specjalizacji, planowanie ścieżki i rozwoju kariery, prowadzenie działalności biznesowej, objęcie nowego stanowiska, zwiększenie osiąganych wyników finansowych.

Zajmujemy się outsourcingiem wysoce wykwalifikowanej kadry IT oraz managerskiej

Wiemy, że fachowcy w danej dziedzinie są cenni na rynku pracy i pożądani przez pracodawców. Nasi Klienci zawsze mogą na nas liczyć, jeżeli poszukują do realizacji swoich projektó wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Budujemy wizerunek pracodawcy (Employer Branding)

Świadczymy usługi z zakresu Employer Brandingu – by systematycznie pozyskiwać i zatrzymywać w firmie najlepszych kandydatów konieczne jest strategiczne, długofalowe spojrzenie na wizerunek pracodawcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferujemy usługi z zakresu Employer Brandingu. Termin ten oznacza różnorakie działania, których celem jest kreowanie silnej, pozytywnie postrzeganej marki pracodawcy - zarówno wewnątrz jego firmy, jak i poza nią. W ramach usługi oferujemy diagnozę sytuacji pracodawcy, opracowanie kompleksowej strategii działań oraz wdrożenie adekwatnych narzędzi. Realizujemy zarówno duże, zakrojone na szeroką skalę projekty strategiczne, jak i konkretne, wybrane działania diagnostyczne bądź wdrożeniowe.


>Project Management
Czas realizacji projektu:
Realizacja procesu rekrutacyjnego zwykle zajmuje od 2 do 6 tygodni. Za termin rozpoczęcia działań uznajemy datę podpisania umowy.
>Project Management
Koszt usługi:
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem i oparty na zasadzie success fee. Taka forma wynagrodzenia gwarantuje, że do czasu podjęcia współpracy z przedstawionym przez nas kandydatem, czyli osiągnięcia określonego w umowie celu, nie ponoszą Państwo absolutnie żadnych kosztów - nie wymagamy również wpłacania zaliczki na poczet zleconej usługi. Opłata rekrutacyjna stanowi procent od wynagrodzenia Kandydata. Na jej wysokość wpływa także rodzaj stanowiska i poziom zaawansowania procesu rekrutacyjnego.