BestMaven - proces rekrutacji 

Proces rekrutacji

Wspólnie z Klientem określamy specyfikację stanowiska
Decydujemy o nazwie stanowiska oraz zakresie obowiązków
Przygotowujemy profil osobowościowy Kandydata
Ustalamy wymagane doświadczenie i kwalifikacje potencjalnych Kandydatów
Opracowujemy strategię poszukiwań
Wspólnie z Klientem zastanawiamy się, jakimi metodami najlepiej dotrzeć do poszukiwanych przez niego osób
Wdrażamy w życie przygotowany plan
Wykorzystujemy posiadane narzędzia: tworzymy kampanie ogłoszeniowe,
prowadzimy poszukiwania bezpośrednie, korzystamy z bazy Kandydatów
Dokonujemy kompleksowej oceny kwalifikacji Kandydatów
Wykorzystujemy najnowsze metody i narzędzia rekrutacyjne
Opracowujemy tzw. short listę Kandydatów i wysyłamy ją do Klienta
Zawiera ona CV wraz z dokładnym opisem Kandydata w oparciu o zebrane wcześniej na jego temat informacje
Umawiamy rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi Kandydatami
Klient zatrudnia wybranego przez siebie Kandydata

Wspólnie z Klientem określamy specyfikację stanowiska
Decydujemy o nazwie stanowiska oraz zakresie obowiązków
Przygotowujemy profil osobowościowy Kandydata
Ustalamy wymagane doświadczenie i kwalifikacje potencjalnych Kandydatów
Opracowujemy strategię poszukiwań
Wspólnie z Klientem zastanawiamy się, jakimi metodami najlepiej dotrzeć do poszukiwanych przez niego osób
Wdrażamy w życie przygotowany plan
Wykorzystujemy posiadane narzędzia: tworzymy kampanie ogłoszeniowe, prowadzimy poszukiwania bezpośrednie, korzystamy z bazy Kandydatów
Opracowujemy tzw. short listę Kandydatów i wysyłamy jej do Klienta
Zawiera ona CV wraz z dokładnym opisem Kandydata w oparciu o zebrane wcześniej na jego temat informacje
Klient prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami i dokonuje selekcji końcowej
Klient otrzymuje wyselekcjonowane CV i wybiera Kandydata sam z określonej puli aplikacji.
Klient zatrudnia Kandydata

W swoich działaniach nie ograniczamy się do powyższych modeli.
Pozostajemy elastyczni i otwarci na propozycje Klientów oczekujących innego zakresu usług.